Zogjtë kthehen në fole-Zymer H.Haliti


Bora në shpatije ka filluar të shkrihet

e një grup zogjësh kthehen në atdhe

ç’është kjo kohë pakohë s’më rrihet…

kërkoj lartësitë e mëdha qiellin pa re

Është stinë pushimesh e mallëngjim

lotët vërshojnë faqeve të njoma vesë

e larg i treti atdheu të rinjtë n’mërgim

ata jetojnë atje,punojnë me shpresë !

Se një ditë do kthehen këtu në fole

ku lanë prindër grua,fëmijë,familje

o Zot mos ua merr shpresën e vetme

që,ata i mbanë gjallë deri në vdekje .

Atdhe i nemur,i bekuar e i shtrenjtë

sa shumë ëndrruam të jemi të lirë

për çdo shqiptar ti mbetesh i shenjtë

por duam të jesh si një lule e mirë…!