“Zuka Kompani” dhe gëzimi i qytetarëve të fshatit Sllatinë e Epërme-Ramjan për punë cilësore në asfaltimin e rrugës-Nga Sami ARIFI


N”Zuka Kompani” dhe gëzimi i qytetarëve të fshatit Sllatinë e Epërme-Ramjan për punë cilësore në asfaltimin e rrugës

Kompanitë serioze, me ndërtimet e tyre cilësore, bëjnë, për një kohë të gjatë, heqjen e pengesave të qytetarëve në lëvizjen e lirë për jetë më të lehtë në punët e tyre.

Investime me vend të komunës së Vitisë në asfaltimin e rrugës Sllatinë e Epërme-Ramjan me ndërmarrjen serioze “Zuka Kompani” pronar i së cilës është Muhadin Zuka nga Gjilani, ndërsa mbikqyrës i projektit, arkitekti Liridon Jonuzi.

Urojmë që ndërmarrëja “Zuka Kompani” të shërbejë si model edhe për ndërmarrjet e tjera se si duhet punohen, asfaltohen rrugët në mënyrë profesionale me  paratë e qytetarëve,

dhe pa as një vërejtje, me cilësi të lartë, suksese edhe në punët tjera cilësore…

Shkruan: Sami ARIFI