Zyra e UFO-ve të Pentagonit nuk do të hetojë UFO-t ‘të krijuara nga njeriu’


Zyra e qeverisë amerikane për UFO-t duket se është e interesuar vetëm të hetojë objekte me origjinë potencialisht jashtëtokësore.

Në korrik, Komisioni i Përzgjedhur i Senatit për Inteligjencën miratoi një projekt-ligj të ri i cili në thelb ripërcaktoi termin UFO (objekt fluturues i paidentifikuar) për të nënkuptuar “fenomene të paidentifikuara të hapësirës ajrore-nënujore” – duke zgjeruar kështu (dhe duke rafinuar) përkufizimin e tij për të përfaqësuar më mirë llojet. të objekteve të raportuara nga pilotët e marinës amerikane në brigjet e Shteteve të Bashkuara gjatë viteve të fundit.

Ajo që është interesante, megjithatë, është se çfarë mund të nënkuptojë ky përkufizim i ri për zyrën e re të UFO-ve të qeverisë amerikane.

Termi “fenomene hapësinore-nënujore” i referohet atyre që njihen ndryshe si objekte “transmedium”, të cilat sipas ligjvënësve përkufizohen si objekte që “kalojnë midis hapësirës dhe atmosferës, ose midis atmosferës dhe trupave ujorë”.

Objekte të tilla do të duken ekzotike nga vetë natyra e tyre, por sipas raporteve, ky përkufizim duket se përjashton gjithashtu në mënyrë eksplicite raportet e objekteve të njohura si të krijuara nga njeriu, të cilat – sipas direktivës – duhet “të kalojnë në zyrat e duhura [DD]. “

Me fjalë të tjera, zyra e UFO-ve nuk duket se është e interesuar të shqyrtojë ndonjë gjë që mendohet se është ndërtuar nga njerëzit.

Implikimet e kësaj, nëse janë të vërteta, janë befasuese, pasi nënkuptojnë se zyrtarët qeveritarë po veprojnë nën supozimin se këto “objekte transmedium” ka të ngjarë të jenë jashtëtokësore në natyrë.

Duke pasur parasysh aftësitë e tyre të supozuara, sigurisht që nuk është jashtë sferës së mundësisë që ky të jetë me të vërtetë rasti.

Burimi: The Hill |

About Post Author