Dashuro me zemër-Fatbardha Budini


Vajzë e dashur mos u dashuro me pasurinë e

një djali.

Ajo do t’ju shkatërroj dhe do të

zhgënjeheni.

Mos u dashuro pas veturave luksoze që

ka ai.

Jeta juaj do jetë e gjitha vuajtje dhe

robëri.

Mos u dashuro me fjalët e bukura

të tij.

Do jetë i pari ai që do t’ju djeg zemrën dhe

shpirtin.

Vajzë e dashur dashuro djalin e sinqertë që punon me djersën e ballit.

Me atë që është i drejtë dhe i larguar prej

haramit.

Vajzë e dashur dashuro me zemër dhe me

shpirt.

Mos u dashuro me vetura luksoze

e pasuri.

Jeta juaj nuk do të ketë qetësi, do të jetë e gjitha

robëri.

Nuk do gjeni kurrë dashurinë e vërtetë dhe

lumturi.