Ismet Tahiraj:Gara e fillit 


Ismet TAHIRAJ 

GARA E FILLIT 

Mbërrinë ti aty 

Ku mbërrin’ 

Unë jam aty 

Ku ti nuk vjen, 

Ora pëlcet 

Për një grime kohe. 

Ti shkon mëtej 

Me tej brigje tuaja 

Vetetimë. 

Unë jam aty 

Brigjet digjen 

Tisi  

Të bie syve. 

Ti ngecë larvë 

Unë nis garën e fillimit. 

2. 

U asdisen 

Shtërpinjtë 

Gryk e udhëve 

Si pëlhurë 

Po e sosë tenja. 

Vera dorën 

Mbi vetull 

Ylberi sa kaq 

U duk ,moj u duk 

Livadhi mori ngjyratë 

Më push të butë. 

Kakërdhi e lepurit 

Për saçmë moj 

S’t’I mbushë,s’mund…