Kohë bëhu e mbarë-Tixhe Rexha Gërqari


Tixhe Rexha Gërqari

Sot u zgjova bashkë me diellin

Por kohë e brishtë e rrezet pak ndrqim sjellnin.

Sonte rava bashkë me hënën

Por koha ishte hutuar

natën e ditën i kishte ngatërruar!

Kohë mos i ngatërro njerëzit që diellin e shofin në sy

Me ata që natën punojnë si smirëzi!

Të lutem hënë ëndërrat na pertri

E ti diell rrezato më shumë në liri.

Të përgjërohem kohë bëhu e mbarë

gjeje rrugën për shqipëtar!

T.R.G

Të lutem hënë ëndërrat na pertri

E ti diell rrezato më shumë në liri.

Të përgjërohem kohë bëhu e mbarë

gjeje rrugën për shqipëtar! Tixhe Rexha Gërqari