Momenti historik për Kosovën:nga Nazif Laçi


Gjërat madhore të vendosjës së kombit, ndodhin rrallë në histori. Ato, nuk përsëritën me vite e decenje, por me shekuj. Prandaj, në këtë fazë të historisë sonë kombëtare, janë momente historike që duhët me menquri, unitet të përbashkët kombëtar me vendos. S’pari ky unitet duhët të ndodhë në mes partive politike në Kosovë dhe pastaj, uniteti gjithë kombëtar. Me çëndrime unike bëhemi faktor para qendrave të vendosjës dhe armikut. Në këto momente nuk po vendosët për Kurtin, apo x personin, por po vendosët për Kosovën-Shqipërinë. Ky unitet duhet manifestohet me ndihmesen juridike dhe diplomatike, për ndryshe do humbit të gjithë para armikut shekullor serb. Në rastin e Kosovës duhet ta marim si model Qipron, se si Greqia është angazhur për te. Në këtë momentum të angazhohemi të gjithë, e veçmas institucionet e Kosovës dhe Shqipërisë. Mos të na përsëritet Berlini, 1878, Londra, 1912, Parisi, 1919, Jalta, 1945