Nëpër prita:Ismet Tahiraj


Ismet TAHIRAJ 

 Nëpër prita

Kjo vjeshtë praverore vjen 

Si orë e çakërdisur 

Më lloç dhe stuhi e  egërt 

I çakërdisur këndonte  këngën 

Në për shpirtin e fletëve 

Bie ëndërra e merr në gji 

Fshihet si dhëpër 

E  mbase të lodhur na gjente 

Orën përtej ditës 

Dhe hurbat ujit. 

Dehën sorrrat ,laraskat çukasin 

Në  xhama dhe rrasën e varrit 

Udha fshihët zgorrëve 

Kohës I mirret drita 

E shpjer nëpër prita….