Preshevë-Jashar H Selmana


1.

Dielli fillojë të ndriçoj në vend

Ëndrrat e zgjimit të gllabëruan

Femijet në shkollë si në kuvend

Serbet paragjykimet si ndryshuan.

2.

Ata e mënduan e gëzojnë këtë liri

Mësojnë e arsimohen në shkollë

E paisen më dituri të lirë në iliri

Shkollimi i bënë mëndje hollë.

3.

Për femijë ëndrra e ndaluar

Presheva u nda nga dardania

E drejta fillojë më u gjunjëzuar

Peshën e plagës e mbantë rinia.

4.

Në luftë për liri të gjithë luftuam

Për drejtësi e barazi kombtare

Ah, shqipe kështu mënduam

Kunder ishin forcat barbare.