103 milion vjet më parë: Alienët i dhanë formë qytetërimit të lashtë të Tokës


Për shekuj me radhë, një teori që sfidon besimet konvencionale rreth historisë njerëzore ka intriguar studiuesit në mbarë botën. Ky koncept intrigues eksploron idenë se qytetërimet dikur lulëzuan jo vetëm në Tokë, por edhe në trupat qiellorë fqinjë si Marsi dhe Hëna. Sipas kësaj teorie, këto qytetërime të lashta mund të kenë bërë një vizitë të jashtëzakonshme në Tokë, duke lënë gjurmë të pashlyeshme në historinë e planetit tonë.

Ndërsa skepticizmi e rrethon këtë teori, një numër në rritje individësh gjejnë prova bindëse për të mbështetur pretendimet e saj. Një shembull i rëndësishëm është ngjashmëria e habitshme midis piramidave të zbuluara në Mars dhe atyre të ndërtuara nga Egjiptianët e Lashtë në Tokë. Këto piramida marsiane, megjithëse më të vjetra me një diferencë të konsiderueshme, pasqyrojnë strukturat ikonike që gjenden në planetin tonë, duke ngritur pyetje intriguese për origjinën dhe qëllimin e tyre.

Pavarësisht nga përafrimi i afateve kohore dhe një komuniteti në rritje i besimtarëve, akademia e zakonshme mbetet kryesisht rezistente ndaj përqafimit të kësaj teorie. Megjithatë, përkrahësit argumentojnë se është koha për të rivlerësuar të kuptuarit tonë të historisë dhe për të eksploruar narrativa alternative. Ata pohojnë se pasuria e kontradiktave të pranishme në librat tanë të historisë fton skepticizëm dhe inkurajon një shqyrtim më mendjehapur të teorive jokonvencionale.

Ndërsa debati vazhdon, përkrahësit e teorisë ftojnë individët të eksplorojnë më tej konceptin intrigues, duke kërkuar të zgjerojnë kuptimin tonë për kozmosin dhe rolin e thellë që qytetërimet e lashta dhe kontaktet e mundshme jashtëtokësore mund të kenë luajtur në formësimin e historisë së Tokës.