Angela Kosta Përkthen në dygjuhësh poeten indiane Neha Bhandarkar


Neha Bhandarkar është autore e botuar gjerësisht në gjuhët: marathi, hindi dhe angleze. Ajo është vlerësuar me shumë çmime kombëtare dhe ndërkombëtare për aftësitë e pasura letrare të pasqyruara në shkrimet e saj. Ajo është autore e 16 librave në gjuhë të ndryshme. Duke qenë autore trigjuhëshe, Neha Bhandarkar ka botuar 9 libra në gjuhën marathi, 4 libra në gjuhën hindi dhe 3 libra në gjuhën angleze si edhe një libër të përkthyer në një gjuhë të huaj. Veprat e saj letrare përbëhen nga një roman, dy përmbledhje me tregime të gjata, biografi e gjithashtu një përmbledhje me poezi të përkthyer, një libër kritikash dhe recensionesh si edhe 11 përmbledhje librash me poezi në gjuhë të ndryshme.

Neha është gjithashtu përkthyese e talentuar. Mjaft nga poezitë dhe tregimet e saj janë botuar në shumë antologji ndërkombëtare dhe revista.  Gjithashtu, disa nga poezitë dhe tregimet e saj janë përkthyer në gjuhët: frëngjisht, shqip, rusisht, filipine, nepalisht, greqisht, odia, bengalisht, sanskritisht, assameze, braille, etj. 

Neha Bhandarkar është:

  • Ambasadore Ndërkombëtare e Paqes në The Nation Global – Dhaka (Bangladesh).
  • Nën-redaktore e revistës prestigjioze ndërkombëtare Reader’s Chioce.
  • Fituese e çmimeve më prestigjioze nga qeveria shtetërore e Indisë.

Ajo gjithashtu ka fituar dy herë çmimin e Akademisë Sahithya të Shtetit në Indi.

Poezitë e saj janë transmetuar në All India Radio, Quichotte Radio France dhe Hindi Radio Chicago (SHBA).

PËRSHPËRITJA E NJERËZIMIT 

Lagja e tyre

E çimentuar përtej

Identiteteve të ndryshme fetare…

Gjatë gjithë kohës

Vite pas vitesh

Parimet e njerëzimit mbajtën…

Përvuajtjet

E revolucionit flakërues

Bazuar tek Hipokrati

Vlerat çnjerëzore

Në emër të fesë

Ende nuk kanë arritur

Një marrëveshje reciproke…

Këto trazira

Të diskutueshme janë për ta

E eksperimentuan

Sesi harmonia mund të jetë

Më magjepsëse se trazirat

Duke notuar kundër rrymës

Ndonjëherë më kënaqësi jep.

Në ditët e sotme

Veç pëshpëritjen e njerëzimit këndojmë.

EVIDENCA

Nga banorët e një planeti alien

Një gur u hodh drejt meje

Menjëherë aty llogaritjet

E ekzistencës njerëzore bëra

Farat e veprimeve çnjerëzore

Nga toka

Tashmë të mbjellura ishin

Edhe në një planet alien

Kjo evidencë e bazuar është.

DITË BOSH… NATË E KOTË

Edhe një herë një ditë bosh

Një tjetër natë e kotë…

Shumë e kërkova vetminë time të humbur

Duke bredhur e vetme në pyllin e jetës

Gjethet që në vjeshtë bien

Dhe foletë e zogjve të braktisur

E vetëdijshme apo e pavetëdijshme

Gjithçka timen ndjeva

Në atë fletë të bardhë letre të ditës

Të gjitha ngjyrat spërkata

Në kornizat e ndërlikuara që pikturova

Munda ta gjej

Në gjumin ëndërrimtar të natës

Me ngjyrat që kisha mbajtur

Në këtë grusht të mbyllur timin.

I VERSI DI NEHA BHANDARKAR IN ITALIANO

Neha Bhandarkar è autrice iconica in lingue marathi, hindi e inglese ampiamente pubblicata, apprezzata da numerosi premi nazionali e internazionali per la sua consumata abilità letteraria riflessa nei suoi scritti. Lei è autrice di 16 libri in varie lingue. 
Essendo un’autrice in trilingue ha pubblicato 9 libri in lingua marathi, 4 libri in lingua hindi e 3 libri in lingua inglese e un libro tradotto in un’alta lingua. Il suo lavoro letterario consiste in 1 romanzo, 2 raccolte di racconti lunghi, la Biografia, una raccolta tradotta di poesie Zen, un libro di critica e recensione e 11 raccolte di libri di poesie, in varie lingue.

Neha Bhandarkar è anche una talentuosa traduttrice. Molte delle sue poesie e racconti sono stati pubblicati in tante antologie internazionali, riviste e  Zines.  Alcune delle sue poesie e racconti sono stati tradotti in francese, albanese, russo, filippino, nepalese, greco, odia, bengalese, sanscrito, assamese, scrittura braille ecc. 

Neha Bhandarkar è:

  • Ambasciatrice Internazionale di Pace di Global Nation – Dhaka (Bangladesh).
  • È sub editor della prestigiosa rivista online globale Reader’s Chioce
  • È vincitrice dei premi più prestigiosi del governo centrale e statale dell’India.
    Inoltre ha vinto due volte l’Hindi State Sahithya Academy Award.

Le sue poesie sono state trasmesse su: All India Radio, Quichotte Radio France e Hindi Radio Chicago (USA).

IL SUSURRIO DELL’UMANITÀ 

Il loro quartiere

cementato al di là delle loro

diverse identità religiose…
Per tutto il tempo mantennero

anni su anni

i principi dell’umanità…

Le tribolazioni

della rivoluzione incandescente

basato su Ippocrate

valori disumani

in nome della religione

ancora non hanno raggiunto

un accordo reciproco…

Queste rivolte sono

contestabili per loro

Lo sperimentarono

come l’armonia è

più affascinante

dalle rivolte…

Nuotare controcorrente

a volte sembra più voluttuoso

oggigiorno…

Solo il sussurrio dell’umanità canticchiamo.

L’EVIDENZA

Tra gli abitanti di un pianeta alieno

Una pietra si scagliò

Nei miei confronti

Subito lì i conti feci

Dell’esistenza umana

Semi di azioni disumane

Dalla Terra

Oramai seminati erano

Anche in un pianeta alieno

Questa l’evidenza basilare dovrà essere.

GIORNO VUOTO NOTTE FUTILE

Ancora una volta una giornata vuota

Ancora una notte futile…

Tanto cercai la mia solitudine smarrita

Vagando da sola nella foresta della vita

Le foglie che in autunno cadono

e nidi di uccelli abbandonati

Cosciente o non cosciente

Tutto mio sentivo

Su quel foglio bianco del giorno

Tutti i colori spruzzai

Quadri intricati che dipinsi

Potei trovare

In un sonno sognante di notte

Con i colori che avevo tenuto

In questo mio pugno chiuso.

Përgatiti dhe përktheu Angela Kosta Akademike, shkrimtare, poete, eseiste, kritike letrare, redaktore, promovuese, gazetare

Preparato e tradotto in italiano da Angela Kosta Accademica scrittrice, poetessa, saggista, critica letteraria, redattrice, traduttrice, giornalista