Angela Kosta përkthen në dygjuhësh vargjet e poetes indiane Rajeshri Senapati Gogoi


Rajeshri Senapati Gogoi, është poete, shkrimtare dhe përkthyese indiane. Rajeshri punon në Universitetin Dibrugarh si Asistente e Divizionit të Lartë në Zyrën e Stasticianit. Aktualisht ajo banon në Assam, Dibrugarh. Përveç kësaj, Gogoi është moderatore dhe administratore e disa grupeve letrare të nivelit ndërkombëtar. Ajo ka botuar tashmë tre libra në gjuhën assameze dhe vitin e kaluar përktheu: “Bhagawad Geeta.” Gogoi ka fituar disa çmime në Assam në Indi. Ajo tani po përkthen poezi nga anglishtja në gjuhën assameze. Kohët e fundit u emërua Ambasadore në International Fondation Creativity Humanity (IFCH) për Kontributin e Paqes dhe Humanitetit nëpërmjet Letërsisë.

LUMENJTË DHE GRATË

Grua, ti je lumi

Po aq e freskët sa rrjedha

Si një lumë në botë

Ka ndonjë tjetër?

I fortë, i gjithanshëm?

Në heshtje rrjedh

Si lumi Vasundhara

Duke shpëlarë të gjitha mbeturinat

Ku ndodhet shpresa në zemrën tënde?

Pengesa të heshtura, pikërisht kjo është

Gra në mes të përvuajtjeve

Për rigjetjen e ndjenjës së lumturisë.

Grua, ti je Nëna,

Ti je krijesa

E mëshirëshme, me zemër të madhe

Në mes të një mijë dhembjeve je

Të gjithëve gëzim pa kufi u fal

Një buzëqeshje të lumturisë së madhe

A ka caqe lumi?

Lumi rrjedh, vërshon

Me një ritëm të thjeshtë

Ku nuk ka emër për t’u ndalur

Grua, ti je unike, ti je forca

Gjenerata e natyrës,

Qendra e dytë, e thellë sa deti,

Gjallëruese si hëna

Me një ritëm pa mbarim rrjedh

Të gjitha këto cilësi hyjnore janë

Dhe vetëm midis grave gjenden

Grua, ti je lumi

Ti je Nëna!

I VERSI DELLA POETESSA INDIANA RAJESHRI SENAPATI GOGOI TRADOTTI IN BILINGUE DA ANGELA KOSTA

Rajeshri Senapati Gogoi, è poetessa, scrittrice e traduttrice indiana. Rajeshri lavora presso l’Università di Dibrugarh come Assistente di Divisione Superiore nell’Ufficio dello Stastician. Attualmente è residente nell’Assam, Dibrugarh. Inoltre Gogoi è moderatrice e amministratrice di alcuni gruppi letterari a livello internazionale. Ha già pubblicato 3 tre libri in lingua assamese e l’anno scorso ha tradotto “Bhagawad Geeta.” Gogoi ha ottenuto diversi premi in Assam, in India. Ora sta traducendo le poesie dall’inglese all’assamese. Di recente è stata nominata Ambasciatrice dell’IFCH (International Fondation Creativity Humanity) per il contributo alla pace e l’umanità attraverso la letteratura.

I FIUMI E LE DONNE

Donna, tu sei il fiume

Fresca come il torrente

Come un ruscello nel mondo

C’è qualcun altro?

Forte tutto fare?

In silenzio scorri

Come il fiume di Vasundhara

Portando via tutti i rifiuti

Dov’è la speranza nel tuo cuore?

Ostacoli silenziosi, proprio così

Donne in mezzo alla sofferenza

Trovando la sensazione di felicità

Donna, tu sei la madre,

Tu sei la creazione

Pietosa, dal cuore enorme

Tu sei in mezzo a mille dolori

A tutti gioia rendi, senza confini

Un sorriso di intensa felicità

Il fiume ha dei limiti?

Il fiume scorre, fluisce

Ad un ritmo semplice

Dove non c’è alcun nome di cui fermarsi

Donna tu sei unica, tu sei la forza

La generazione della natura,

Il secondo centro, profondo come il mare,

Vivace come la luna

Circoli a ritmo costante

Tutte queste qualità divine sono

E ci sono solo tra le donne

Donna, tu sei il fiume

Tu sei la Madre!

Përgatiti dhe përktheu Angela Kosta Akademike, shkrimtare, poete, eseiste, kritike letrare, redaktore, promovuese, gazetare

Preparato e tradotto in italiano da Angela Kosta Accademica scrittrice, poetessa, saggista, critica letteraria, redattrice, traduttrice, giornalista