Blertë Tmava Veselaj-Vepër arti


Vepër arti

Në muzeun e pafajësisë
Dashurinë tonë do ekspozoja
Nuk patëm faj ne të dy
Që ta jetonim nuk ishte koha.

Si të ishte ndryshe se di
Dashuri në çdo aspekt
Çfarë penguan dy të rinjë
Që dashuruan me të vërtetë.

Në muzeun e pafajësisë
Do e lë të ekspozuar
Vepër arti pa dyshim
Dashuria e penguar.