Carlos Ramos, Portugali-Përktheu Irma Kurti


Përktheu Irma Kurti

BLLOKU I UDHËTIMIT

Muri i përpirë nga dielli
lulet e vogla mbyllen në vrimat e tyre
gojët i hapin ndaj blusë shpresëdhënëse të ditës
në sytë e ujit
kuptime të pazbuluara
pika të vogla që verbohen nga mëngjesi
dhe pastaj zhduken.

Duart i vendos në mur
ndjej heshtjen brenda
zërin e gurëve
ethet e detit
një mister.
Nuk e di sesi ta shkruaj
në qiell të hapur.
Unë mbyll sytë
dhe rrok
me duar te pastra
poezinë.

CARLOS RAMOS, Portugali

Përktheu nga anglishtja: Irma Kurti

Piktura nga Annelies van der Vliet, Holandë

Travel Notebook

The wall devoured by the sun
the little flowers enclosed in their holes
their mouths open to the hopeful blue of the day
in the eyes of the water
undiscovered meanings
small drops that are blinded by the morning
and then disappear.

I put my hands on the wall
I feel the silence inside
the voice of the stones
the fever of the sea
a mystery within
I don’t know how to write it
in the open sky.
I close my eyes
pick up
with clean hands
the poem.

CARLOS RAMOS, Portugal

Translation Germain Droogenbroodt