Godo Mehmetaj:Gëzuar festën fësues


Gëzuar Festen Mësues

Sa here vjen shtate marsi

kjo feste e bekuar

fëmijët vrapojnë

me lule neper duar

Dhe me shume dëshirë

vargje u kane shkruar

mesësve te dashur

ua kane dedikuar

Ne kohe te vështira

ne shi e dëborë

me shume përkushtim

i kane mësuar

Me qeshje ne buze

lule u dhurojnë

me plot emocion

zemra u gëzon

Urimet pa reshtur

jete edhe shëndet

me pune te pa lodhur

i nxirrni ne jete.