Hani i Stavros-Petrit Qori


Vidhni derra , vidhni dosa ,

vidhni sa t’ju presë kosa .

Le ti kini me tepricë ,

si mullar bërë kapicë ,

le të kalben , le të myken ,

le të treten , le të grisen ,

le ti hajë miu në vrima ,

le ti djegë dhe vetëtima ,

le ti kini për shtatë breza ,

dhe ata pa dalë nga veza ,

le ti kini dhe për misse ,

që pas lekut gudulisen ,

sa dhe në hale allaturka ,

fshini bythën me lëpushka .

Mjaftë që ti populli im dele ,

më besniku i popujve ngele ,

që kur linde e deri më sot ,

nuk i dole vetes zot .

Hani derra , hani dosa ,

hani sa t’ju plasë koka !