Heshtja:Vaso Papaj


Heshtja
Mbyllur katër muresh
vetëm je gjithmon.
Nëse të trokasin
s’di në i dëgjon!
Nëse të trokasin,
mos shko menjëherë.
Pyete dashurinë:
– Ta hap atë derë?
Dhe mbetesh me heshtjen,
të sheh nga çdo qoshe
e thot’ duke qeshur
mijra fjalë boshe…
Po mos rri i heshtur:
– Dil nga katër muret!
– Thuaje të vertetën!
Ajo s’mund të tkurret.
Grisi tisin heshtjes
e shih nga çdo anë .
Thuaja duke qeshur,
pa qën’ fjalaman.
Eh, moj ti, e mjerë!
Unë s’ të bindem ty.
Jam këngë në pranverë,
jam një, s’ bëhem dy