Iris Calif me vargjet e saj në dygjuhësh të përkthyer nga Angela Kosta


Sot sjellim për lexuesit Iris Calif lindur në Izrael. Ajo është poete shkrimtare, përkthyese, gazetare dhe balerinë. Iris është redaktore dhe përkthyese në Revistat: Universal Poetry, Mokasini, Culture & Lifestyle Magazine, Poezi botërore si dhe në faqen ueb të letërsisë “Dhomat”. Iris Calif është Anëtare e Shoqatës së Kompozitorëve Autorëve dhe Botuesve Hebrenj në Izrael (ACUM). Ajo është fituese e çmimit: Poetja Më e Mirë Botërore e Vitit nga Bordi Drejtues i Bashkimit Botëror të Revistave të Poezisë – The Journal Of Rendetion Of International Poetry (ITRC – Multilingual) në Kinë më 18 nëntor 2023.

Irisit iu dha gjithashtu diplomë nga “Unioni i Shkrimtarëve Profesionistë Rusë” dhe revista ndërkombëtare “Arina NN”, e regjistruar në Ministrinë e Kulturës së Rusisë për kontributin e saj në kulturën botërore “Bashkësia Ndërkombëtare Poetike” 2022. Iris është Anëtare e Shoqatës së Artistëve dhe Shkrimtarëve të SAPS-it Botëror (Poloni). Calif shërben gjithashtu edhe në bordin editorial të World Poetry Yearbook 2024 (botimi në anglisht)

Ajo mban ka doktoratë nderi nga Forumi Ndërkombëtar për Krijimtarinë, Njerëzimin dhe Bashkëjetesën (Marok)

KËRCIM NJERËZOR

Në lumin e natës,
Qiparisi i syve të tu
Shpirtin tim të zhveshur lidh
Arrin botën time të pafajshme
Dhe një vallëzim të zhurmshëm të mendjes.
Po kërcej për dashurinë tënde
Trupin tim duke pastruar
Sipas nevojave të tua.
Erërat e yjeve të tu
Depërtojnë
Duke mbytur shqisat
Në aureolën e diellit
Të mbledhura heshturazi
Dhe në kurorën e qiellit
Pasioni im plasaritet
I mbështjellë në vetminë e zemrës tënde
Dhe hëna është e brishtë
Një vetëtimë shpirti i artë
Në një kërcim njerëzor.

(Nga libri “Bija e Perëndisë”)  

TRUPI IM
(Njerëzimi para portës së universit)

Lumenjtë e diellit, pulsi i natës
Por unë një kokrrizë gruri i zhveshur jam
Një hënë vjollcë
Në madhështinë e saj frymë merr
Dhe nën tingujt e shiut
Rininë time përmbledh
Lakuriq në vjollcën e heshtur
Duke mbështjellë kujtimin tim të dëlirë, të virgjër
Shpirtin tim krijoi
Duke lagur dashurinë në qiell, në parajsë,
Kampe të sigurta mbrojtjeje
Dhe unë një kurorë gruri e artë jam
Me trupin tim të zhveshur
Para portës së universit.

(Nga libri “Bija e Perëndisë”)

NUSJA E SHKRETËTIRËS

Në lutjen e qetë të shirave të tu,
Virtyti i dashurisë simulohet
Në mantelin e Zotit trupin tim vëzhgon
Heshtje e pastër
Era,
Errësira që sjell dashuri
Dëshira për të rritur ëndrrën time
Dhe qiriu i verës
Është ndezur nga një jetë e shenjtë
Mbretëron në kurorën e dimrit
Shkrime të shpirtit tim
Në mbrëmje pasioni im krijon
Bën të lindë ekzistencën.
Nata merr frymë rëndë
Nga rëra në kullotën e botës
Dhe në dijeninë e qiellit
Unë jam nusja e shkretëtirës.

(Nga libri “Bija e Perëndisë”)  

LA POETESSA IRIS CALIF CON I SUOI VERSI IN BILINGUE TRADOTTI DA ANGELA KOSTA

Oggi portiamo ai lettori Iris Calif nata in Israele. Lei è poetessa, scrittrice, traduttrice, giornalista e ballerina. Iris è redattrice e traduttrice delle riviste: Universal Poetry, Mokasini, Culture & Lifestyle Magazine, World Poetry e del sito web di letteratura “Rooms”. Iris Calif è Membro dell’Associazione dei Compositori, Autori ed Editori Ebrei in Israele (ACUM). Iris è la vincitrice del premio: Il Miglior Poeta Mondiale Dell’Anno assegnato dal Consiglio di Amministrazione Della World Union of Poetry Journals – The Journal Of Rendetion Of International Poetry (ITRC – Multilingual) in Cina il 18 novembre 2023. Iris ha inoltre ricevuto un diploma dall'”Unione degli scrittori professionisti russi” e dalla rivista internazionale “Arina NN”, registrata presso il Ministero della Cultura russo per il suo contributo alla cultura mondiale “Comunità Poetica Internazionale” (2022). Iris è Membro della Società degli Artisti e degli Scrittori SAPS del Mondo (Polonia). Calif fa parte anche del Comitato Editoriale del World Poetry Yearbook 2024 (edizione inglese). Ha conseguito un Dottorato Onorario dal Forum Internazionale per la Creatività, l’Umanità e la Coesistenza (Marocco)

DANZA UMANA

Nel fiume notturno,
Il cipresso dei tuoi occhi
Lega la mia anima e lo spirito nudo
Raggiunge il mio mondo innocente,
E una rumorosa danza della mente.
Sto ballando per il tuo amore
Purificando il mio corpo
Secondo i tuoi bisogni.
I venti delle tue stelle
Perforano
Affogando i sensi
Nell’aureola del sole
Raccolto silenziosamente
E nella corona del cielo
La mia passione si sgretola
Avvolto nella solitudine del tuo cuore,
E la luna è fragile
Un lampo d’anima dorata
In una danza umana.

(Dal libro “Figlia di Dio”)   

IL MIO CORPO
(L’umanità di fronte al cancello dell’universo)

I fiumi di sole, il battito della notte
Ma io un piccolo grano nudo sono
Una luna viola respira nella sua grandezza
E nei suoni della pioggia,
raccogliendo la mia giovinezza,
Nuda nel viola taciturna
Avvolgendo la mia casta memoria vergine
La mia anima creò
Bagnando l’amore nel cielo, paradiso,
Campi di sicuro riparo.
E io sono una corona di grano d’oro
Con il mio corpo nudo
Di fronte al cancello dell’universo.

(Dal libro “Figlia di Dio”)

LA SPOSA DEL DESERTO

Nella calma preghiera delle tue piogge
simula la virtù dell’amore
Nella veste di Dio osserva il mio corpo
Candido silenzio
Il vento
L’oscurità che porta l’amore
Il desiderio di far crescere il mio sogno
E la candela estiva
È accesa da una vita santa
Regna nella corona dell’inverno
Scritture della mia anima
La sera la mia passione crea
Fa nascere l’esistenza.
La notte respira pesantemente
Della sabbia nel pascolo del mondo
E nella conoscenza del cielo
Io sono la sposa del deserto.

(Dal libro “Figlia di Dio”) 

Përgatiti dhe përktheu Angela Kosta Akademike, shkrimtare, poete, eseiste, kritike letrare, redaktore, promovuese, gazetare

Preparato e tradotto in italiano da Angela Kosta Accademica scrittrice, poetessa, saggista, critica letteraria, redattrice, traduttrice, giornalista