Kasam Shaqirvela:Rrugëtimi në letërsi


“Një individ që gjatë rrugëtimit jetësor të tij ka fituar disa luftëra, ai e vazhdon udhën e vet deri në frymën e fundit,.. jo për të treguar se është i zoti për t’i fituar ato por sepse e ka në shpirt dhe e bën me gjithë zemër; pra është i lindur me passion dhe i kalitur për mision..!”