Këmbëzbathur-Kasam Shaqirvela


Kasam Shaqirvela

Mendimin tim të përkorë

s’e kam vënë kurrë në kryq,

nuk e kam var as dhe në gjysmëhënë

Ideve të mia bardhoshe

shkeli këmbëzbathur

Shkoj udhës së zemrës andej kah perëndimi

Edhe sikur të mos kem dashur

Atje ku shpirti i të parëve të mi

Fronin amanet ma pati lënë

Ku në Tat s’ulet kurrë pendimi

Atje ku lind e vdes poeti

Për mndimin e tij të lirë

Për fjalën e tij botërisht të thënë.