Libri: Vargjet e bashkëpunimeve poetike Meraki dhe më akoma më shumë


Vargjet e Meraki Poetry Collaborations and More, shkruar nga Elizabeth Esguerra Castillo nga Filipinet dhe Shahid Abbas nga Pakistani, do të botohen nga Cyber Clerical Associates, New York, SHBA, me logo të Maxine A. Moncrieffe. Bëhet fjalë për një përmbledhje poezish e shumë mirëpritur e cila me siguri do të tërheqë vëmendjen e lexuesve dhe dashamirësve të letërsisë anembanë botës.

IL LIBRO: VERSES OF MERAKI POETRY COLLABORATIONS AND MORE – VERSI DI MERAKI POESIA COLLABORAZIONI E ALTRO ANCORA 

Verses of Meraki Poetry Collaborations and More – Versi di Meraki Poesia Collaborazioni e Altro Ancora, scritto da Elizabeth Esguerra Castillo dalle Filippine e Shahid Abbas da Pakistan, sarà pubblicato da Cyber Clerical Associates, New York, USA, di proprietà di Maxine A. Moncrieffe. Si tratta di una raccolta di poesie molto attesa che sicuramente attirerà l’attenzione dei lettori e gli amanti della letteratura di tutto il mondo.

THE BOOK: VERSES OF MERAKI POETRY COLLABORATIONS AND MORE 

Verses of Meraki Poetry Collaborations and More authored by Elizabeth Esguerra Castillo from the Philippines and Shahid Abbas from Pakistan will be published by Cyber Clerical Associates, New York, USA owned by Maxine A. Moncrieffe. It is a much-awaited collection of poetry which will surely entice their readers and lovers of literature across the globe.

Përgatiti dhe përktheu Angela Kosta Akademike, gazetare shkrimtare, poete, eseiste, redaktore, kritike letrare, botuese, promovuese 

Angela Kosta Accademica, giornalista, poetessa, saggista, editore, critica letteraria, redattrice, traduttrice.

Prepared Angela Kosta Academic, journalist, writer, poet, essayist, literary critic, editor, translator