“Maskim”.Përkthyer nga Irma Kurti


Përkthyer nga Irma Kurti

Era zhvendosi
gjethet e rëna
që vdekja i rrëmbeu
mbi trotuar kur
mendja ime
tek buzëqeshja jote fluturoi.

papritmas unë pashë vallëzimin
e çuditshëm që gjethet kishin filluar
përpara syve të mi
edhe në gjumin
e vdekjes së tyre
ashtu si dikur, ato këndonin sërish.

sepse asgjë nuk vdes
jeta vetëm ndryshon
ritmin dhe veshjen.

MANOLIS, (Kretë)

përktheu nga anglishtja: irma kurti

Pikturë NGA Leonid Afremov

Camouflage

Wind blew
the fallen leaves
death took over
the sidewalk when
my mind
ran to your smile.

suddenly I saw the strange
dance leaves had just commenced
in front of my eyes
and in the slumber
of their death
as if alive they sang.

nothing dies
life only changes
its rhythm and dress.

Manolis, (Crete).