Mitrovica e jona kështu ka thënë Isa Buletini pa patur Serbi më 1903-


MITROVICA E JONA KËSHTU KA THËNË ISA BULETINI PA PATUR SERBI MË 1903

Serbia u kriju nga Rusia më 1830/1878, kjo duhet ndalet e mos ta quai Kosovën krahinë serbe. Serba, e dinë se u formua në tokat shqiptare me Rusin dhe kjo smund te ndryshoj kahje. Duhet kuptuar edhe Evropa se Serbia nuk është shtët. Serbia u formu si mbretri serbo-slloveno-croate me tri etni me genjeshtra të Rusis më 1878 e më 1928 si Jugosllavi kjo kurrë nuk u njoft si shtet i Serbis nga asnjë shtet i Botës, nese po tregoni, sdi pse po ndodhë kjo. Kush po i bënë këto lojëra që sa here në Mitrovicë po rreh teli, sepse Serbia u formu ne trojet shqiptare. Porpiloj F.A