Mrekullitë e Natyrës-Fatbardha Budini


Mrekullitë e Natyrës.

Uji I burimeve përzihet me ujin e lumenjve,

dhe uji I lumenjve me ujin e oqeaneve.

Rrezet e Diellit shtrihen gjithkund,

këto mrekulli të Natyrës të pafund.

Një emocion I ëmbël në shpirt të përshkon,

kur sheh gjithë këtë mrekulli, që Tokën rrethon.

Gjithë këto mrekulli kanë një ligj hyjnor,

në një rrugë takohen dhe përzihen në këtë Botë.

Shoh malet të larta,që puthin Qiellin,

me njëra- tjetrën shtrëngohen valët e Detit,

rrezet e Diellit fillojnë të mbështjellin Tokën

dhe ndriçimi I Hënës mbi Det reflekton.

Vallë sa vlejnë gjithë këto mrekulli,

kur njerëzit nuk takohen,

nuk duan nuk respektojnë dhe

nuk përqafohen me njëri- tjetrin