Në vende t’shqipes të lulzoi moti!Sami Arifi


Në vende t’shqipes të lulzoi moti!

Shkruan: Sami ARIFI

Zëri i bukur i bilbilit këndon këngën ilirishte,
shungullima e zymbilit tregon çerdhen pellazgishte!
Pellazgo-ilirishtja janë të pandar gjuhë e njejtë,
aromë zymbili e këngë bilbili fluturojnë s’kanë për t’ndejtë!

Nga pellazgo-ilirët gjuhë t‘njejtë do të sjellë Zoti,
në Arbëri nga furtunat ndëryshoi emri edhe moti!
Gjuha ishte e pandar,
n’mbrojtje t’saj vjenë Shqiponja dy krenar!

Shqipja s’ndalet fluturimthi për t‘gjetë çerdhe në Iliri,
kërkon vendet ku këndon bilbili me aromë zymbili!
Për t’vendos emrin e të parëve,
në vazhdimësi atë të shqiptarëve!

S’ka kush t’i ndal këto gjurmime,
janë të drejta pasurime!
Ta kthej Zoti titullarin,
legjitim e sjellë shqiptarin!

Të parët e tyre ku i krijoi Zoti,
në vendet e shqipës t‘lulzoi moti!