Nektarina-Aferdita Selishtaj


Nektarina

Në oborrin e shtëpis

Një Nektarin kamë mbiellë

Farë në një saksi e hodha

Dhe ajo biu dhe u rrit

Thashë ta heqë nga saksija

Dhe në oborr e mbolla

Vjetë u mbushë me kokrra plotë

E gjithë lagja hëngëri

Sivjet se çfarë pati se di

Fletët me vones i nxori

Lule nuk çeli as një.

Ju thanë dhe fletët që nxori

I bëra çfarë duhesh bërë

Më vinte keq ta prisja

Fletët prapë i nxori

Shpresoj mot të ha dhe kokrra

Çdo gjë do kujdes dhe vëmëndje

Për sevap nuk bëhet as gjë

Me punë dhe pak durim

Nektarin çeli përsëri.