Për intelegjencën artificial-Nga Nexhat Bexheti


Nga Nexhat Bexheti

“Teoria e zhvillimit ekonomik e bazuar në koncentrimin demografik”kështu e ka parapa intelegjencën artificiale,ky parashiqim është ndër të parët hipoteza mbi intelegjencën artificiale:

Njerëzimi gjendet në një udhëkryq mvaret se si do të zhvillohet fenomeni i intelegjencës artificiale, a do jetë e mjaftueshme dituria të cilën e posedon aktualishtë njerëzimi për t’a vu në shërbim, mvaret si do të konstruktohen rethanat. Dhe realiteti i intelegjencën artificiale a do të pranohet si partneritet, si ndihmë apo si rivalitet. Sfidat janë reale dhe mvaret si do të reagojë njerëzimi, për fenomenin e ri nuk kemi eksperiencë, edhe nocion paraprak