Poezi nga Naila Hina- përktheu Irma Kurti


Fall of the tree

When a tree falls in a forest
Does it make any noise?

There is no one to listen it
Does it mean there’s silence?

Or the whole jungle carries
The cries of the fallen tree

It’s transferred through roots
To the core of the earth

And through the leaves
To the whole atmosphere

The death of the tree is
mourned by the universe!

Moon misses it hides in clouds
Stars cry for help from skies

Animals gather around the
Fallen tree and chat about

Everyone worries about it
Except us, the human beings!

From the bilingual book “Love can wait- Dashuria mund të presë” written by Naila Hina and translated into Albanian by Irma Kurti

Rënia e një peme

Kur një pemë rrëzohet në pyll
A bën vallë ndonjë zhurmë?

Nëse askush nuk e dëgjon
Do të thotë se heshtja mbizotëron?

Apo i gjithë pylli ndoshta mbart
Thirrjet e kësaj peme të rënë

Përmes rrënjësh ajo zhvendoset
deri në palcën e tokës

Dhe pastaj përmes gjethesh
Në të gjithë atmosferën

Për vdekjen e një peme, lot
derdh, edhe universi vetë.

Hëna arratiset, fshihet në re
Yjet qiellit ndihmë i kërkojnë

Kafshët mblidhen dhe përreth
Pemës së rënë seç kuvendojnë

Gjithkush për pemën shqetësohet
Përveç nesh, qenieve njerëzore!

Marrë nga libri dy dygjuhësh “Love can wait-Dashuria mund të presë” të poetes nga Pakistani Naila Hina. Libër i përkthyer në gjuhën shqipe nga Irma Kurti