Prekje-Ligor Stafa


Dhe prek lëkurën tënde të ngjyer në blunë e natyrës

e mëkatbuzëqeshja rrëshqet fshehurazi mes nesh.

Po shndërrohem në përzierje magjie dhe besimi

këtë shumësi formash,

gjendjesh?

Dhe prek zërin tënd brenda lëkurës time,

zërin tënd që përcjell tek unë ca zëra mineralë,

prek etjen tënde për të lexuar mbulesën

e imagjinatave të mëdha.

Dhe prek pothuaj ëndrrën tënde blu

dhe fryma e hollësive më shpëton nga duart.

Ngulshëm dua ta ndiej ekzistencën tënde,

dua të jem më shumë.

Unë zbraz tek ti trupin dhe shpirtin

dhe mendoj se ti më shpike mua prej asgjësë,

pastaj më dashurove, pastaj zbulove para meje

kontrastet e pafundme të prekjes.

– Ligor Stafa

* * *

TOUCH

And I touch your skin, dyed in nature’s blue,

And a sinful smile slips clandestinely between us.

I am transforming into a blend of magic and belief

In this multitude of shapes,

states?

And I touch your voice within my skin,

Your voice conveys to me some mineral sounds,

I touch your thirst to read the covering

Of vast imaginations.

And I touch almost your blue dream,

And the breath of subtleties slips through my hands.

Firmly, I want to feel your existence,

I want to be more.

I empty myself onto you, body and soul,

And I believe that you crafted me from nothingness,

Then you loved me, then unfolded before me

The infinite contrasts of touch.

– Translated from Albanian by Ukë ZENEL Buçpapaj.