Sami Arifi:Lashtësia shqiptare sipas profesorit të germanistikës, dr. Lutz Mackensen dhe sipas akademikut francez, Maurice Druon!…


Shkruar nga Sami ARIFI
Lashtësia shqiptare sipas profesorit të germanistikës, dr. Lutz Mackensen dhe sipas akademikut francez, Maurice Druon!…

Në tabelën e prof. dr. Lutz Mackensen, ai ishte profesor në vitin 1941 i germanistikës në (Reichsunuversität des Warthelandes in Posen), në Universitetin Perandorak në Posen citon se: gjuha shqipe ka egzistuar 2000 vjet para lindjes së Krishtit, ndërsa gjermanishtja si gjuhë ka lindur 500 vite p.l.K., si përzierje e ilirishtës, italishtes dhe gjuhës kelte, pra, studimi gjerman bën me dije se gjuha shqipe shumë e vjetër, madje është 15 shekuj më e vjetër se gjuha gjermane

Unuversiteti i Perandorak Posen; Akademiku francez Maurice ruon (1918-2009)

Edhe akademiku francez Maurice Druon (1918-2009), i cili ishte nip i shkrimtarit të madh Jozeph Kessel, Maurice në mes tjerash citon se: “Shqiptarët i përkasin popujve më të vjetër se vet historia dhe gjyshërit e shqiptarëve ishin pjesëmarrës në luftën e Trojës, të udhëhequr nga Akili (në njërën anë) dhe nga Hektori (në anën tjetër) ”, ai (Maurice Druon) ishte i zgjedhur si anëtar i Akademisë Franceze më 8 dhjetor të vitit 1966, ndërsa sekretar i kësaj Akademie ishte në vitin 1985, por që për shkak të moshës nga ky post akademik hoqi dorë në vitin 2007.

Shkruan: Sami ARIFI