Shpirtin në varg hedhur!Jahe Fida


Unë në stilin tim

Ti në stilin tënd

Ne bëmë vargëzim

Artistët i bënë këngë!

Shpirtin në varg hedhur

Simfoni neve shkruar

Nga artistët zgjedhur

Vargjet këngë kënduar.

Tekstet tona t’ndjerë

Buqetë e lulëzuar

Marinë vërtet vlerë

Në HITE shëndruar.

Vargu i pa shkruar

Që qëndron në gjumë

Mbetet pa dëgjuar

Kujt si hynë në punë.

Ndaj unë e ti

Dhe poetë të tjerë

T’shpirtit simfoni

Këngë me plot vlerë!

Jahe FIDA

CASSANO D’ADDA, Milano- ITALI