Shuhet një artist-Ilmi Cani


Fizikisht

Shpirt ‘ i tij shpërndan dritë.

Shpërndan dritë për miliona sy, mbushur me lotë.

Nuk shuhen miliona zemra që për të rrahën fort.

Shuhet Fizikisht.

Rri ndezur zëri i parajsës mbi tokë.

Rrijnë ndezur për ty, miliona sy .

Miliona zemra, deri sa të shuhen vet.

Vdekja- konvencion.

Invers i fjalës jetë.

Miliona zemra thonë fjalën e drejtë.

Prehu, Mirush! Prehu!

Prehu o dhee prej dheu!

Drita nuk prehet kurrë.

Dheu prehet.

Na ndrij hej burrë!

E idhët kjo kafe por .Mirëmëngjes!

Dheu tretet, Drita mbetet.

Ilmi Cani .

Sot i pikëlluar.