Tyran Prizren Spahiu:Bashkëjetojmë


BASHKËJETOJMË

Vlerë të tillë bota nuk kupton

njerëzimi vështirë ka të imagjinon

kjoftë krishter o mysliman

Shqip,Një në glob bashkëfrymon.

*

Shqiptari kanë pagëzuar tokën Arbërian

besë, plisë, xhamadan, Shqiptar i thojnë

një festë kanë, me flamurin kuqezi kuvendojnë

portën e ish-ndasisë kanë hapur, më në fund lirë Bashkëjetojmë.

Tyraniane