Angela Kosta Përkthen në shqip vargjet e poetit dhe kritikut letrar Zhang Zhi


Angela Kosta Përkthen në shqip vargjet e poetit dhe kritikut letrar Zhang Zhi

Zhang Zhi ka lindur në vitin 1965 në qytetin Phoenix në rrethin Baxian, provinca Sichuan. Zhang është poet i shquar, kritik letrar, përkthyes dhe redaktor i poezisë bashkëkohore kineze. Pseudonimi i tij është Diablo, emri i tij në anglisht është Arthur Zhang, dhe vendi i parardhësve të tij  është Nan’an në qytetin Chongqing. Zhang mban titullin Doktor i Letrave dhe aktualisht është President i Qendrës së Përkthyesve Studiuesve dhe Poetëve Ndërkombëtarë, Kryeredaktor i Interpretimit të Poezisë Ndërkombëtare tre – mujore (shumëgjuhëshe), Këshilltar i Qendrës për Globalizimin e Poezisë Kineze të Kolegjit të Gjuhëve të Huaja, Universiteti Nankai. Zhang filloi botimin e veprave dhe përkthimeve të tij letrare në vitin 1986. Disa nga veprat e tij janë përkthyer në më shumë se 40 gjuhë të huaja. Zhang ka fituar çmime të ndryshme letrare në: Greqi, Brazil, Amerikë, Izrael, Francë, Indi, Itali, Austri, Liban, Maqedoni, Rusi, Japoni, Egjipt, Belgjikë, Armenia dhe Kirgizi. Veprat e tij kryesore përfshijnë përmbledhje poezish si: “Receita” (portugalisht-anglisht-kineze), “Poezitë e Përzgjedhura të Diablos” (anglisht), Poezitë e Zhang Zhi (gjermanisht-anglisht-portugalisht), Poezitë e përzgjedhura të Diablos (kineze – anglisht), “Një imazh puzzle në botë” (shqip), Feu Follet në letër (arabisht), Poison (arabisht) dhe Imazhi në pasqyrë i qytetit fantazmë (serbisht), Zhang ka botuar gjithashtu Përmbledhje kritikash poetike të titulluara “Seria e eseve mbi poetët kinezë të avancuar”,  Përkthimi i poezive A &1 Është Themeluesi (anglisht-kinezisht), Poezi të përzgjedhura nga Tareq Samin (anglisht-kinezisht), “E Dashura Ime Sekrete, Ti” (kinezisht), “Rreze Loto” (rusisht-anglisht-kinezisht). Përveç kësaj, Zhang Zhi ka përkthyer romanin НАЗОВИ ИМЯ БОГА – I thërrisni Perëndi (rusisht – kinezisht), etj., dhe ka redaktuar “Poezi të përzgjedhura nga poetë bashkëkohorë (anglisht-kinezisht), Përzgjedhje të poezive të reja në gjuhën kineze nga 20 autorë të famshëm (kineze-anglisht), Fjalor i Poetëve Bashkëkohorë Ndërkombëtarë (kinezisht-anglisht), Klasikët Shekullorë 300 Poezi të reja kineze (1917-2012), Klasikë laikë me 300 poezi të reja kineze (1917-2016), etj.

EPOKA E DORËSHKRIMEVE

Duke shkelur malin Tai nën këmbët e tij
Ti plaku Fu
Shkruajte dy rreshta
“Kur jam në majë të malit
Do të lë pas dore malet e tjera”

I shtrirë në majë të malit dhe i dehur
Huang Xiang plak
Një britmë lëshoi
“Do t’ia shtoj lartësinë tokēs
Me pjesët e mia intime”

Ulur nën këmbët e malit
Plaku Diablo
Hesht
Askush nuk e di
Që për fyti e kanë zënë
Nga një qytet i padukshëm.

DITA E GJYKIMIT

Këto vite
Ti i shpërndan nëpër botë
Si një politikan
Akoma si dorë e mplakur
Në marrëdhëniet e dashurisë
Këto vite
Ti dhe bota sëbashku mashtroheni
Si një çift aktorësh
Ashtu sikurse një çift gay
Oh, këto vite
Ti fle bashkë me botën
Edhe pse nuk more vesh asgjë nga bota.
Oh, këto vite
Këmbanat e erës në qiell
Janë si ai pijaneci
Çalok përgjatë tunelit të kohës.

Shqipëroi Angela Kosta Akademike, gazetare, poete, eseiste, kritike letrare, redaktore, përkthyese, promovuese

ABOUT THE AUTHOR:

A Zhang Zhi, born in Phoenix Town of Baxian County, Sichuan Province in 1965, is an important poet, critic, translator and publisher in contemporary China. His pen name is Diablo, English name is Arthur Zhang, and ancestral place is Nan’an of Chongqing City. He is a doctor of literature. He is the current president of the International Poetry Translation and Research Centre, editor-in-chief of Rendition of International Poetry Quarterly (multilingual) & the English edition of World Poetry Yearbook, and advisor to the Center for Globalization of Chinese Poetry of Foreign Languages College, Nankai University. He began to publish his literary and translation works since 1986. Some of his literary works have been translated into more than forty foreign languages. He has ever won Literature prizes from Greece, Brazil, America, Israel, France, India, Italy, Austria, Lebanon, Macedonia, Russia, Japan, Egypt, Belgium, Armenia, and Kyrgyzstan. His main works include poetry collections such as RECEITA (Portuguese-English-Chinese), SELECTED POEMS OF DIABLO (English), POETRY BY ZHANG ZHI (German-English-Portuguese), Selected Poems of Diablo (Chinese-English), A Jigsaw Picture of the World (Albanian), Feu Follet On Paper (Arabic), Poison (Arabic), and The Mirror Image of Ghost City (Serbian), collection of poetry criticism entitled Series Essays on Avant-Garde Chinese Poets, and poetry translation A & 1 IS THE FOUNDER (English-Chinese), Selected Poems of Tareq Samin (English-Chinese), My Secret Lover, You (Chinese) , Lotus Rays (Russian-English-Chinese), and translated a novel НАЗОВИ ИМЯ БОГА (Russian-Chinese), etc. In addition, he has edited Selected Poems of Contemporary International Poets (English-Chinese), Selected New Chinese Poems of 20th Century (Chinese-English), A Dictionary of Contemporary International Poets (multilingual), Chinese-English Textbook 300 New Chinese Poems (1917—2012), and Century-Old Classics·300 New Chinese Poems (1917-2016), etc.

THE MANUSCRIPT AGE

Treading Mt. Tai under his feet
Old Tu Fu
Gave two lines
“When I am on the mountaintop
I will overlook other mountains”
Lying on the mountaintop and drunk
Old Huang Xiang
Gave a cry
“I’ll add height to the earth
With my genital”

Sitting at the foot of the mountain
Old Diablo
Is silent –
No one knows
He is taken by the throat
By an invisible country

THE DOOMSDAY

These years
You peddle yourself to the world
Like a politician
More like an old hand in love affairs
These years
You and the world flatter one another
Like a pair of actors
More like a pair of gays
Oh, these years
You sleep together with the world
But you have known nothing about the world
Oh, these years
The Aeolian bells in heaven are like a drunkard
Limping along the tunnel of time.

Prepared Angela Kosta Academic, journalist, writer, poet, essayist, literary critic, editor, translator