Ecjet gjatë jetës-Hazis Hysa


Ecjët e shkurtëra dhe të gjata me staze

Shëndrrohen në krenari me busullën që ke

Për ta kapur jetën mirë e rrast në horizont

Dashtë e pa dashtë ecën rrugës me shumë binar

Afirmimi i vlerave për veprën dhe jetën lulëzon

Vetëm një herë mund të shpërthejnë si rrezet

Rrëfehesh i ndrydhur si në dhomën e heshtur

Por shpesh të papërfunduar me kurreshtjën

Ecjët me suksese na e ndriçonë jetën dhe shpresën

Ecjët pa busullën e ndërgjegjes sjellin shum

Urrejtjen.

Vetit dhe cilësitë e njeriut të mirë në shoqëri

Ruajnë hapin e ecjeve kohën të mos e nxinë.

Mynih.