Evgeni Ogenji në përkthimin e Zef Staku


Për fat që ky përkthim asht ba në 1958-1960, asht ndër veprat e fundit e shkrueme në nji gegnisht të pastër e të rrjedhshme. Autori Zef Staku, e mësoj rusishten në burg e përkthimi asht origjinal prej rusishtes. Gjatë diktaturës nuk pati fatin e botimit për arsye politike. Ma në fund mbas shumë peripecinash u botua. Maj 2024