Gjeografia e miqēsisë!!Miranda Troci Derti !!


Kam shpjeguar gjeografi dhe di çdo skaj tē botēs.

Vargu më dërgoi të kem miq rreth gjithē tokēs..

Në hartën time tē zemërgjerësisë të gjithē mbështjellur.

shpirtin e dëlirēsisë të gjithë çdo ditē i kam pērshēndetur..

Mē duhet tē gjej fjalēt më madhore miqtë ti nderoj..

Tiua qoj nji kafe dibre çdo mēngjes ti zgjoj..

“Njaqeta miqësi” si e ka adet dibrani..

Me shpirtin e pastēr siç bujari e zemērgjani..

Në historinë e miqēsisë dibrani në i dhashë nji kafe ai të jep dy..

Një shkam nē krye të oxhakut e ruan për miqēsi..

Ndaj thojnë shko ka tē shkojsh me dibranë ha bukē veç..

Ke gradu veten lartëmadhni me dibran mik tē jesh…

Dibrani s.tha kthe kollaj shpinēn duhet kohē me idhnu..

N.të duro kush fjalēn ai fort nē tru e blu..

Nji fjalë tē vjetēr thotē ” n.më cek ta fali kalë e mushkē”

Por duhet mendu aq hollē kur i bie nē qafë kush..

Nē lëkurë ta ruan llafin e keq nē ia thua..

Dije se qafën then vetē hundë e buzë thyer..

Ke shpëtuar prej lumit e mbytesh vetë nē përrua..

Se dibrani bukēn nē haram kurrë se ka ngjyer…

Shkroi!!

Miranda Troci Derti !!

Reç !!

Dibēr!!