Gjithmonë i kam ndjerë gjërat thellë-Sanie Rrokaj Tushi


Gjithmonë i kam ndjerë gjërat thellë dhe ndryshe nga shumica e njerëzve.

Kjo gjithmonë ka qënë Bekimi i dalë nga shpirti im ..

ku proferoj njerzit e thjeshtë e të varfër

me zemër të madhe e të gatshëm me buzëqeshje e shaka …

sesa gjysma njerzish të lëpirë e mëndjemëdhenjë …

që dinë të thonë vetëm ..

Unë jam ..unë di..unë kam.. unë bëj..

Në këtë botë të damllosur e të çakërdisur .