Grua në pasqyrë-Ligor Stafa


GRUA NË PASQYRË

Përse, pyet ajo, koha dhe godina e papërlyer

janë shtrirë përtokë?

Pak nga pak heshtja korrozive prishet,

siç prishet heshtja dhe pas hukatjeve në qelq

sozia e veshur me një këmishë nate

kërkon me zë

hajdutin e grave dhe gjykatësit.

Ajo s’mund të jetë më një statujë supengrënë,

një statujë krahëthyer, një statujë me vrimë

në mes.

Ajo është tundimi, vetë marrëzia,

është vetë tundimmarrëzia.

Me flokët e shprishur kjo ethembrëmje

ofshan në atë mënyrë,

që parfumi i dëshirave të fshehta

të përhapet si një këngë në direkun e anijes.

Përse, pyet ajo, hajduti i grave dhe gjykatësit

po vonohen kaq shumë?

– Ligor Stafa

* * *

A WOMAN IN THE MIRROR

“Why,” she asks, “have time and the unadorned buildings

Fallen prostrate?”

Little by little, the corrosive silence breaks,

As silence does after breathing on glass.

The double, wearing a nightgown,

Demands loudly

The thief of women and the judges.

She can no longer be a stooped statue,

A figure with broken arms, a form

With a void in the center.

She is temptation, madness itself,

The true embodiment of both temptation and madness.

With her hair disheveled, this fevered evening

Groans in such a way

That the perfume of hidden desires

Spreads like a melody on the ship’s mast.

“Why,” she asks, “are the thieves of women and the judges

Delaying so much?”

– Translated from Albanian to English by Ukë ZENEL Buçpapaj