Hapat-Fatbardha Budini


Çdo mëngjes sheh njerëz që ecin në rrugë me hapa.

Disa shpejtë disa me ngadaltë ecin para.

Disa ndihen me fat nëse e hedhin hapin e tretë.

Ndihen të sigurtë dhe tepër të qetë.

Duhet t’i mësojmë hapat që rrugën të na e bëjnë më të lehtë.

Të ecim të sigurtë edhe në anën e majtë dhe në anën e djathtë.

Ndodh që të ngatërrohen rrugët kur je duke hedhur hapa me nxitim.

Duhet ti hedhim hapat të qetë dhe të marrim udhëzim.

Kur ti hedhim hapat duhet të kemi mendjen në vend.

Të ruhemi nga makinat,që voziten nga njerëz të pamend.