Harbim-Valbona Kolaveri


Harbojnë kuajt

Kur furtunë marroqe

Gjuan me tërbim

Pa fre kalërojnë.

Harbojnë të shklasin

Ç’të zënë

Pa asgjë në këmbim

Ku zë gjurmë e tyre.

Thundrat veç përplasin

Godasin e godasin

Dhe të zotët vrasin

Se kapistall.

s’iu vu ngaherë

Harbojnë e ndër thundra

Zënë të tjerë të mjerë

Harbojnë.

Se vrapin s’jua ndalën

Mbi qafë kapistallë

Të zotët s’jua varën

Se duhej.

Dhe nuk e panë

Dhe padronë

Nuk po kanë

Se syresh.

Zunë vetë të jenë

Zunë dhe tokë të pazënë

Vrapojnë,

gjuajnë dhe harbojnë.

Së pamundurës të shkojnë

Çmenduri e tyre

Udhëheq drejt për në fron.

Fronësh

Pa faraonë.