Ikën vitet,shkuan dhe vanë-Fatbardha Zirka Menaj


Fatbardha Zirka Menaj

Ikën vitët ,shkuan dhe vanë …

-Nuk më pyetën, dhe gjë s’më thanë:

Ngjitën male, e zbritën shkallë

Gjurmët lanë , në të vjetëri kalendar

Ikën vitët ,shkuan shum largë ..

Rrugën mbushur sakrifica,

Kishte mall, e lotë që zhuriste

Shenjë lanë thinjat përmbi flokët

Ikën vitë, shkuan dhe vanë…

Dhe me zorë dot, nuk i mbajta

Por në mendje , kyçosën kujtimet

Përkëdhelën, dhe rrudhë në ballë

Ikën vitët, shkuan shumë largë…

Por aspak ,-nuk me ndryshuan

Shpirti ndezur ,si një kandil i pa shuar…

Spithat e mirësisë, unë ndezur i dua .