Lulja ime-Nexhat  Bexheti


Lulja ime

Në  mes të parqeve, me lule ndalem vetë

E kthej shiqimin nga rruga ç’të shofë

Vështrojë  rethpëreth, themë në vetvete

Gjitha kalimtaret femra u ngjajnë gjetheve

E vetëm e dashura  ime, i ngjanë  lules

Lules me erë, si në të lumturën pranverë

Gëzohet mbi qiellë dielli që e nxehë

Gëzohem  unë afër sajë, që e përkëdhelë

Me kujdes, e përkëdhelë lehtë e lehtë

Që mos e lëndoj, e të mos vyshket shpejtë.

Nexhat  Bexheti.