Manolis Rasoulis-Xhelozi:Shqipëroi: Lefter Shomo


M A N O L I S R A S O U L I S

XHELOZI( ΖΗΛΕΙΑ ΜΟΥ)

Νëse marr furi, furi si në dishezë

As dhe Zoti vetë s’ më dikton ndalim

Posa ka një orë dhe ta ndjej mungesën

Ra eklipsi i diellit dhe një errësim.

Xhelozi, xhelozi

Me ty kjo zemra ime rreh e mbijeton

Folmë ti, folmë ti

Por ik porsa i miri vjen të më takojë.

Xhelozi, xhelozi,

Sa dashuria qënkërke e fortë

Folmë ti, folmë ti

Por ik porsa i miri vjen të më takojë.

Edhe kur t’ them rrena

Edhe kur qaj fshehtas

Zili prej egoizmi dhe prej dashurisë

Dhe kur jam në faje,

Po aq gënjeshtare

Do shtirem hipokrite prapë prej xhelozisë.

Edhe kur t’ them rrena

Si dhe kur qaj fshehtas

Zili prej egoizmi e prej dashurisë.

Shqipëroi: Lefter ShomoK/240tr.m.r.g.