Me Sokolin të gjitha 5 Majët-Lefter Shomo-


Me Sokolin të gjitha 5 Majet

Dhe sivjet , shkuam tek trimat

Me i vogli nderimi homazhet

Për ata që përballojnë suferina.

Ja, Liria, Lefteria, bashkë ranë

Trimëresha po flenë nën mermerin

Për atdhenë e përbashkët e dhanë

Gjithë gjakun në fushën e nderit.

Ja Iliri, pranë tij dhe Lefteri

Ndanë bukën, cigaret e plumbat

Kurse mortja i rrëmbeu si sqifteri

Roje nderi mbi ta rrijnë pëllumbat.

E përulen mbi ta lulëkuqet

Seç përulen filiza zëmbaku

T’ gjitha lulet morrën ngjyrëkuqe

T’ u ngjasojnë flamurëve të gjakut.

E përbashkët buka, llogorja

Dashuria, vuajtja, gëzimi

E përbashkët lavdia, fitorja

Në altarin e shtrenjtë të ngadhnjimit.