Mos i Përsërit!Ajri Ramaj


Mos më thuaj ato që të them unë,se më duket sikur më imiton,

Unë mund të them shumë fjalë,por jo ti, s’do t’m’i përsëritësh ato.

Kur unë të them se të dua shumë, jo mos i thuaj ato fjalë mua,

Po më jep një të puthur në buzë, ku me puthje ton lagen buzët e thara.

Do doja të hanim një darkë bashkë, pastaj të dalim në lëndën,

Të dëfrejmë,hëna dëshmitare të na ndriçoi fytyrën kur numërojmë yjet.

Pas këtij argëtimi të një nate të shkurtër edhe pse ishte e freskët,

Më prezencën tënde, ska s’i t’ndiet mëngesa e asaj nate të bukur.