Në ambientet e Zyrës së Interesave të Kosovës në Athinë-ekspozita e Eda Mollaj dhe Roland Harizi, titulluar “Breath”


Në ambientet e Zyrës së Interesave të Kosovës në Athinë para publikut grekë, kolegëve diplomatë dhe pjesëmarrësve të tjerë artdashës është hapur ekspozita fotografike e dy fotografëve nga diaspora shqiptare në Greqi Eda Mollaj dhe Roland Harizi, titulluar “Breath”.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

📍Αθήνα

Στους χώρους του Γραφείου Συμφερόντων του Κοσόβου στην Αθήνα, παρουσιάστηκε στον ελληνικό κοινό, διπλωματικούς συναδέλφους και αλλους φιλότεχνους συμμετέχοντες , η έκθεση φωτογραφίας δύο φωτογράφων από την αλβανική διασπορά στην Ελλάδα, της Eda Mollaj και του Roland Harizi, με τίτλο “Breath”

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

📍Αθήνα

Στους χώρους του Γραφείου Συμφερόντων του Κοσόβου στην Αθήνα, παρουσιάστηκε στον ελληνικό κοινό, διπλωματικούς συναδέλφους και αλλους φιλότεχνους συμμετέχοντες , η έκθεση φωτογραφίας δύο φωτογράφων από την αλβανική διασπορά στην Ελλάδα, της Eda Mollaj και του Roland Harizi, με τίτλο “Breath”