Në mes lutjesh!Laureta Malaj


Çdo ditë e ikur kthehet në kujtime,

edhe brenda vetes sheh rrënjët e saj .

Dhe në mes lutjesh ,dhe ato mësime ,

ku herë / herë shpirti kërkon mos t’i mbaj .

Dhe koha ecën ,nuk kërkon të fshihet ,

dhe stuhia , shiun ka shtrënguar .

Nëpër flokë edhe pse nuk ndihet ,

dalëngadalë e ka turbulluar.

Sa ka jetë njeriu ,do ketë edhe shira ,

edhe rrënjët lagur ,do t’i ndjej diku .

Në çdo hapa hedhur dhe në shkretëtira ,

do t’i shohësh plagët që ndodhen aty .