Në sheshin e Pavarësisë-Godo Mehmetaj


Nga te gjitha trojet vijnë

ne sheshin e pavarësisë

plaku Ismail Qemali

hodhi themelet lirisë.

Mbushur rruge e tortuare

qe nga skela ne Kanine

përkrah Isa Boletini.

aty ngritën qeverinë.

Nga Kosova Çamëria

u thotë Vlora mirës vini

jemi bij te një nene

nga Tetova e Ulqini.

Urone plaku mjekër bardhe

kete feste bashke e kemi

ky flamur është lare me gjak

te përkulet mos e lini .