Nënë e shtrenjta nënë- Godo Mehmetaj


Lodhjen tende Nene

e hodha ne letër

e ktheva ne këngë

ta kem për gjithë jetën.

Gjumi te ish prishur

tere natën ne këmbë

me mundim na rrite

Nene e mira Nene

Nena jone e shtrenjte

shkove jetën halle

tu këputën sytë

rri e pret ne shkalle

Tani mbete vetëm

me nuk na ke pare

te kemi premtuar

do vijmë këtë behar

Vete për te fjetur

ëndërrta ste lënë

i bje telefonit

te na dëgjosh zënë

Per ne përgjërohesh.

e lodhura Nene

te del lot i ngrohte

sa zemra te dhemb.

Goja me thote Nene

kur kthehem ne brinje

te ulem ne gjunjë

te puth duar e thinje.